บริการสนับสนุนทางเทคนิค


ThaiSupport@digitellinc.com

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Digitell บริการสนับสนุนจะมีให้ในระหว่างการถ่ายทอดสดโดยเริ่มต้นหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มถ่ายทอดสดจนถึง 30 นาทีหลังช่วงประชุมสุดท้ายจบลง

 บริการสนับสนุนทางเทคนิคมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น